Harga Lyndung

Lyndung merupakan program perkongsian komuniti untuk bil perubatan yang mampu milik dan telus untuk rakyat Malaysia

Bulanan

RM10

Fi yang dikutip digunakan sebagai yuran Wakalah untuk menampung perbelanjaan pengurusan seperti pengambilan perkhidmatan TPA, dan eKYC Program.

atau

atau

Tahunan

RM120

Fi yang dikutip digunakan sebagai yuran Wakalah untuk menampung perbelanjaan pengurusan seperti pengambilan perkhidmatan TPA, dan eKYC Program.

Sumbangan Perkongsian Awal

RM100

Untuk tujuan perkongsian perubatan sahaja. Sumbangan Perkongsian Awal adalah berbentuk kredit/prabayar. MYR 0 – MYR 50 akan ditolak secara automatik daripada Sumbangan Perkongsian ini setiap 25 haribulan.

Nota: Sebarang pembayaran menggunakan kad kredit atau debit akan dipaparkan sebagai CURLEC MY-ECOM / CURLEC MY-RECURRING pada penyata anda

Fi Pendaftaran

Bulanan

Fi yang dikutip digunakan sebagai yuran Wakalah untuk menampung perbelanjaan pengurusan seperti pengambilan perkhidmatan TPA, dan eKYC Program.

Untuk tujuan perkongsian perubatan sahaja. Sumbangan Perkongsian Awal adalah berbentuk kredit/prabayar. MYR 0 – MYR 50 akan ditolak secara automatik daripada Sumbangan Perkongsian ini setiap 25 haribulan.

Caj mungkin berbeza mengikut kaedah pembayaran. Bayaran menggunakan VISA/Mastercard ialah RM2.75

Jumlah fi menggunakan kaedah pembayaran VISA/Mastercard ialah RM112.75

Tahunan

Fi yang dikutip digunakan sebagai yuran Wakalah untuk menampung perbelanjaan pengurusan seperti pengambilan perkhidmatan TPA, dan eKYC Program.

Untuk tujuan perkongsian perubatan sahaja. Sumbangan Perkongsian Awal adalah berbentuk kredit/prabayar. MYR 0 – MYR 50 akan ditolak secara automatik daripada Sumbangan Perkongsian ini setiap 25 haribulan.

Caj mungkin berbeza mengikut kaedah pembayaran. Bayaran menggunakan VISA/Mastercard ialah RM5.50

Jumlah fi menggunakan kaedah pembayaran VISA/Mastercard ialah RM225.50

Payment Illustration

Untuk bulan-bulan seterusnya
Bulan Pertama
Bulan
Kedua
Bulan
Ketiga
Bulan Keempat
Pendaftaran

RM114.10

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM0

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM0


Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM100

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Fi Keahlian

Caj mungkin berbeza mengikut kaedah pembayaran. Bayaran menggunakan VISA/Mastercard ialah RM10.20

RM12.10

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM5,000

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM5

(Ditolak daripada
Sumbangan Perkongsian)

Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM95

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM95

Fi Keahlian

Caj mungkin berbeza mengikut kaedah pembayaran. Bayaran menggunakan VISA/Mastercard ialah RM10.20

RM12.10

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM45,000

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM45

(Ditolak daripada
Sumbangan Perkongsian)

Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM50

Tambah Nilai:

RM50

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Fi Keahlian

Caj mungkin berbeza mengikut kaedah pembayaran. Bayaran menggunakan VISA/Mastercard ialah RM10.20

RM12.10

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM0

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM0


Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM100

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Pendaftaran

RM225.20

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM0

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM0


Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM100

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Membership Fee

RM0.00

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM5,000

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM5

(Ditolak daripada
Sumbangan Perkongsian)

Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM95

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM95

Membership Fee

RM0.00

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM45,000

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM45

(Ditolak daripada
Sumbangan Perkongsian)

Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM50

Tambah Nilai:

RM50

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Membership Fee

RM0.00

Sumbangan Perkongsian Perubatan

Jumlah Bil
Perubatan:

RM0

Jumlah Ahli:

1,000

Perkongsian Per Ahli:

RM0


Baki Sumbangan Perkongsian

Baki Sebelum Tambah Nilai:

RM100

Tambah Nilai:

RM0

Baki Selepas Tambah Nilai:

RM100

Nota: Angka pada ilustrasi di atas seperti yuran keahlian, Sumbangan Perkongsian Awal, sumbangan perkongsian perubatan dan lain-lain, adalah contoh sahaja.